Om Oss

Grenkvist Ljud & Ljus är ett Uppsala-baserat företag som grundades under tidigt 2000-tal. Företaget blev dock inte aktivt inom eventbranschen förrän runt 2014, då företaget specialiserades på ljudteknik och samarbetet med Audeo AB och Hammerstone Acoustics inleddes. Sedan dess har företaget växt och 2015 bidrar Grenkvist Ljud & Ljus med personal till de flesta event och konserter som hålls i Parksnäckan. Från tredje kvartalet 2016 är företaget även juridiskt aktivt, tidigare anställda hos Audeos dotterbolag.

I oktober 2016 invigdes Grenkvist Studios, vilket är en gren av Grenkvist Ljud & Ljus specialiserad på studioteknik. 
Grenkvist Studios erbjuder mindre studiotjänster och har möjlighet att ordna studio, med tillhörande tekniker, i samarbete med studieförbundet Bilda.

Från och med kulturnatten 2016 samarbetar vi även med Soundlevel. Detta samarbete har även lett till en utvidgning av Grenkvist Ljud & Ljus, vilket innefattade ljusteknik och arbeten på annan ort.

Subpages (2): Personal Tidigare Uppdrag
Comments